Tag Archives: havniveaustigninger

Havniveaustigninger: Rød alarm for Danmark

Der tikkede en pressemeddelelse ind på mailen fra tænketanken CONCITO, og jeg viderebringer hele teksten herunder: Hvis den nuværende kurve fortsætter, vil hverken dronning eller danskerne i praksis have noget kongerige om 250 år.

Klimapanelet, den ægte skandale

Jeg har mange gange skrevet om det nærmest grotesk underdrevne havniveaustignings-scenarie, FNs klimapanel opererer med (værst tænkelige scenarie: 59 centimeters stigning i år 2100). Midt i konsternationen over de opdagede fejl i IPCCs tal sætter de gode folk på Realclimate-bloggen tingene i perspektiv: Imagine this. In its latest report, the IPCC has predicted up to […]

Spag, marginaliseret Lomborg

Bjørn Lomborg repræsenterede igår ene mand Jyllands-Postens dækning af Københavns Universitets stort anlagte klimakonference. Det gjorde han i form af en kronik, hvori han rettede en alvorlig kritik af selve konferencens grundide. Lomborg mener, det er “dybt ulykkeligt”, at arrangørerne har valgt at sætte klimaet på den politiske dagsorden på baggrund af en lang række […]

År 2100: Havniveau kan stige 2 meter

En af de mest kontroversielle forudsigelser fra FN’s klimapanel er max-grænsen for forventede havniveaustigninger i år 2100: 59 centimeter. Forskere med erfaring på dette felt har længe vidst, at vurderingen er urealistisk lavt sat, og at det reelle tal for maximale forventede havniveaustigninger ved udgangen af dette århundrede må anses for at være væsentligt større. […]

Stiger havniveauet så?

150 meter brede isbjerge i sumpen fra det nyligt disintegrerede Wilkins isfjeld på Den Antarktiske Halvø. Billedet er taget fra satellit. Foto af: National Snow and Ice Data Center/med tilladelse fra Cheng-Chien Liu, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan og Taiwan’s National Space Organization (NSPO); billedbehandling: Earth Dynamic System Research Center, NCKU, Taiwan. Opfølgning på […]