Tag Archives: fremtidsscenarier

DMI: Klimaforandringer bliver voldsommere end forventet

Bare en kort besked: DMI skriver torsdag: Mængden af drivhusgasser i atmosfæren stiger hurtigere end forventet, viser nye undersøgelser. Det kan udløse et væld af feedbackmekanismer i naturen som langt flere skovbrande og optøning af permafrost i Arktis. Milliarder tons kulstof kan på den måde frigives til atmosfæren og føre til markant højere temperaturer på […]

Se denne grafik og forstå udfordringen

I dette efterår gennemførte det britiske Met Office’s Hadley Centre en række “Hvad nu hvis” projekteringer på fremtidens klimaudvikling. Forudsætningerne er fire forskellige scenarier for fortsat CO2-udledning. Illustrationen herunder viser (kuldegysende klart), hvor snæver en margin verdens regeringer har at handle i, hvis det skal lykkes at undgå klimaforandringer med katastrofale følger. Læg især mærke […]

Klimapanelet undervurderer havniveaustigninger

United States Geological Survey har netop udgivet en autoritativ forskningsbaseret rapport, som i sine konklusioner vurderer, at vi kan vente havniveaustigninger på mellem 0,8 og 2,0 meter i år 2100, med mindre der gennemføres drastiske ændringer i CO2-udledningerne. Klimapanelet siger som bekendt maksimalt 0,59 centimeters havniveaustigninger under et business as usual scenarie. Rapporten baserer sig […]

Tænketank om klima: Det kan blive som verdenskrigene

Dagens, nej månedens mest isnende klimanyhed: En af verdens ældste og mest ansete sikkerhedspolitiske tænketanke, britiske RUSI, vurderer, at hvis det ikke lykkes at bremse den globale opvarmning, så vil de globale konsekvenser være at sammenligne med verdenskrigene, blot udstrakt over århundreder. Nærlæs dette citat:

Grønne Irland bliver brunt

Foto af atomicpuppy68, Flickr Irlands grønne signatur-farve vil ændre sig til mestendels brune nuancer i en klimaforandret fremtid. Det er en af konklusionerne i en rapport, som netop er udgivet af det såkaldt irsk-amerikanske klimaprojekt (læs om projektet her). Rapporten er, ligesom projektet selv, et interessant mix af videnskab og formidling, og den giver irerne […]

Lord Stern fortryder: Min rapport var ikke skrap nok

Den britiske Stern Review rapport fra 2006 har spillet en global hovedrolle som et af de vidnesbyrd om kommende katastrofale klimaforandringer, som har påvirket flest politikere og andre beslutningstagere over hele verden. I et interview med Financial Times idag fortryder Lord Stern, at hans rapport ikke tegnede tingene endnu skarpere op.