Klimapanelet undervurderer havniveaustigninger

United States Geological Survey har netop udgivet en autoritativ forskningsbaseret rapport, som i sine konklusioner vurderer, at vi kan vente havniveaustigninger på mellem 0,8 og 2,0 meter i år 2100, med mindre der gennemføres drastiske ændringer i CO2-udledningerne. Klimapanelet siger som bekendt maksimalt 0,59 centimeters havniveaustigninger under et business as usual scenarie.

Rapporten baserer sig på nyere forskning end klimapanelet. Om isafsmeltning og havniveau hedder det: Continue Reading »

Realiteterne bag EU’s klimamål

EU’s netop vedtagne klimamål forpligter medlemslandende til en samlet reduktion i CO2-udledninger på 20 procent under 1990-niveau.

Verdensnaturfonden har læst alt det med småt og har beregnet, at den reelle reduktion i EU-landenes udledning kan ende med at blive beskedne 4-5 procent. Resten køber EU sig til ved at finansiere klimaforbedringer i andre lande. Artikel med flere detaljer her.

Læs også dagbladet Information “EU svigtede – Obama og u-lande skaber håb for klimaproces”

Og Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, har fundet en stærkere stemme, end hun havde i Ny Alliance:

”Det er en sort dag for klimaet og for de mange mennesker rundt om på Jorden, der nu og i fremtiden skal leve med konsekvenserne af den totale mangel på politisk handling.”, siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

WWF’s pressemeddelelse her.

Fra officiel side er der glæde over, at processen hen mod december 2009 blev holdt på sporet.

Mere klimavås fra JP

Så kom den igen fra JP: “Klodens temperaturer falder” – avisens tophistorie, mandag den 15/12 2008.

Man tror det er løgn, men anledningen var, at britiske Climatic Research Unit (CRU) ved University of East Anglia offentliggjorde deres vurdering af middeltemperaturen i 2008 og udnævnte året til at være det 10. varmeste nogensinde. CRU overvåger den globale temperaturudvikling for FN’s World Meteorological Organisation (WMO).

I følge CRU var 2008 0,1 grad koldere end 2007, og det var anledning nok til, at JP-reporter Lars From igen bragte “datafiskeren” Ole Humlum på banen med hans gammelkendte påstande om, at den globale opvarmning er stoppet, og at klimaforskerne derfor tager fejl i deres vurdering af drivhusgassen CO2’s varmeeffekt.

Den virkelige historie om 2008 er, at året bidrager til at gøre perioden 2000-2008 hele 0,2 grader varmere end gennemsnittet for perioden 1990-1999. Peter Stott fra British Met Office skærer det ud i pap:

“Without human influence on climate change we would be more than 50 times less likely of seeing a year as warm as 2008.” Continue Reading »

Se Al Gore’s tale i Poznan

Al Gore satte et nyt mål for kampen mod den globale opvarmning på klimatopmødet i Polen: Atmosfærens CO2-niveau skal ned fra de nuværende 383 ppm til 350 ppm. Det er et afgørende vigtigt skridt, og jeg kommer til at skrive en del om implikationerne og om forskellige løsningsmodeller – men ikke i dag. Læs i stedet mere hos Joe Romm eller Grist eller Guardian eller organisationen 350.org.

Den globale opvarmning er menneskeskabt – del 2

I tillæg til gennemgangen af klimamodellernes træfsikkerhed og betydning i del 1 i denne “mini-serie” er der to andre faktorer, som skal med:

  • Fysikken bag CO2 som drivhusgas
  • 650.000 års sammenhæng mellem atmosfærens CO2-indhold og den globale middeltemperatur

For at tage tråden op fra del 1 så er mit udgangspunkt at se på, hvor sikker grund klimaforskerne står på, når de siger, at vi godt kan tage det for givet, at CO2 er hovedårsagen til den globale opvarmning. Continue Reading »

Afrika: 8 webfilm om konkrete klimaproblemer

Screendump fra filmen "Creeping Deserts"

Screendump fra filmen "Creeping Deserts"

FN’s nyhedstjeneste IRIN har netop lanceret otte film om kampen mod klimaforandringer på det afrikanske kontinent.

Filmene er korte, konkrete og seværdige.

De problemer, den globale opvarmning skaber, er muligvis abstrakte for mange af os på disse breddegrader, men som man kan se på filmene, udgør klimaforandringerne et presserende konkret problem andre steder på kloden.

Og med diabolsk ironi er det jo sådan, at mens vi i den rige del af verden drøfter, om vi har råd til at gøre noget ved de klimaforandringer, vi selv har ansvaret for, så rammer konsekvenserne de lande og befolkninger som endnu ikke har taget del i olie- kul og gasfesten.

De samme lande kan med usvigelig sikkerhed forvente også at stå i frontlinien, når de forventede endnu højere temperaturer breder sig og skaber endnu større problemer.

Lyder det som aktivist-retorik? Well, såvel sikkerhedspolitiske tænketanke som forsvarsministerier i mange lande har skarpt fokus på emnet, og det vælter frem med rapporter (Sverige, USA, UK), der beskæftiger sig med, hvad denne grundlæggende uretfærdighed kommer til at betyde for sammenhængskraften i det internationale samfund i de kommende år.

De otte film ligger her som en underside til IRIN’s tema: In-Depth: Gathering Storm – the humanitarian impact of climate change.

En Afrika-vinkel mere: Politken har startet en ny blog, “Når klimaet gør ondt”, skrevet af journalist ved Folkekirkens Nødhjælp, Malene Haakansson.

Den globale opvarmning er menneskeskabt – derfor ved vi det

På grund af min interesse for klimaforandringerne snakker jeg med mange mennesker om emnet, hvis altså lejligheden byder sig. Det kan være kolleger, studerende, venner, naboer eller de andre forældre i børnenes skole (det er endda hændt, at jeg har nævnt klimaet for borddamer ved festlige lejligheder, men det er jeg dog holdt op med af indlysende årsager..).

I min personlige statistik fra den slags samtaler er der en klar overvægt af folk, der slet ikke føler sig overbevist om, at klimaforandringerne er menneskeskabte og som derfor er meget skeptiske overfor en kostbar national og global indsats mod CO2-udledninger.

Meget ofte viser det sig, at de der tvivler allermest, er JP-læsere. Det er derfor, jeg startede serien “Klimavås fra Jyllands-Posten”. Nogen må jo gøre opmærksom på, at redaktionen i Viby har valgt en værdibaseret tilgang til klimavidenskab i stedet for en saglig tilgang. Med 400.000-500.000 daglige læsere bærer JP et tungt ansvar for, at mange danskere er grundlæggende fejlinformerede om emnet.

Derfor ved vi, at CO2 er årsagen

Hver gang jeg møder en af dem, der siger, at der jo hersker stor tvivl om, hvorvidt CO2 er den vigtigste årsag til den globale opvarmning, har jeg lyst til at vise dem denne figur fra MIT professor Kerry Emanuels bog “What we know about Climate Change”:

Model der viser, hvordan klimamodeller fejler, når de ikke får input om CO2-udledninger
Her ser man, for at citere Kerry Emanuel, i en nøddeskal, hvorfor klimaforskere i årevis har følt sig sikre på, at når fysikken peger på CO2 som den dominerende faktor i den globale opvarmning, så passer det.

Forklaring: Den sorte streg, som slanger sig igennem figuren i konstant opadgående retning, er den faktisk observerede globale middeltemperatur.

De lysegråt melerede målinger, der i grove træk følger den sorte streg, repræsenterer en række klimamodellers forsøg på at simulere de sidste 100 års klima.

Det fungerer på den måde, at man man populært sagt stiller uret tilbage for klimamodellerne og derefter fodrer dem kendte data om klimaet for 100 år siden. Derefter beder man modellerne simulere klimaet 100 år frem i tiden, det vil sige til i dag. Dette er en effektiv test af klimamodellernes troværdighed. Hvis de kan simulere fortiden rigtigt, er det en god indikation af, at vi har styr på klimafysikken, og at vi kan sætte vores lid til det, modellerne siger om fremtiden ud fra givne udledningsscenarier.

(En sidebemærkning til journalister som konsekvent og fejlagtigt sammenligner klimaet med vejret og bruger vejrets kaos som argument for, at man ikke i tilstrækkelig grad kan fæste lid klimaforskning og klimamodeller: Vejret er et lokalt fænomen styret af kaotiske processer og kan derfor højst forudsiges med 10-12 dage frem i tiden. Klimaet, derimod, består af en række meteorologiske faktorer i en bestemt region set over en lang tidshorisont – den lange tidshorisont gør, at det er muligt at observere og beskrive mange af de fysiske forhold, som styrer klimaet, ganske nøjagtigt).

Som det ses på de lysegråt melerede “simulationsdata” i figuren, er der undervejs ret store udsving i klimamodellernes bud på temperaturen gennem de sidste 100 år, men i det store hele følger de den observerede virkelighed/den sorte streg.

De mørkegrå data i figuren repræsenterer lignende simulationer af de sidste 100 års klima – men uden indregning af menneskets CO2-udledninger og den deraf afledte varmepåvirkning af klimaet. Når CO2 tages ud af ligningen, fejler klimamodellerne over en kam i deres simulation af virkeligheden. Uden opvarmningseffekten fra CO2 vil modellerne konsekvent have den globale middeltemperatur til at falde fra en gang i 1960’erne.

Som sagt: Det er sagen i en nøddeskal. Dette er en af de vigtigste årsager til, at klimaforskere ved, at klimafysikken er solidt funderet (og at klimaforandringerne er menneskeskabte). Hvor præcise er de egentlig, de der klimamodeller? MEGET præcise.

Print figuren ud og laminer den. Vis den til en klimaskeptiker nær dig!

Læs videre: Del 2 – Den globale opvarmning er menneskeskabt – derfor ved vi det

Klimavås fra Jyllands-Posten, del 1

Dette er starten på en serie! I de kommende dage sætter jeg fokus på Jyllands-Postens i særklasse misforståede, fejlfyldte, videnskabsfornægtende og tiltagende skizofrene dækning af klimastoffet. Der skal nok være nogen, som bliver sure, for det er lidt ligesom med politi og læger: journalister kritiserer normalt ikke andre journalister.

Vi lægger ud med en artikel, som dukker op, når man søger på nøgleordet “drivhuseffekt” i JP.dk’s særlige klimasektion. Artiklen, som ligger her, er kategoriseret som undervisningsmateriale (!). Den er skrevet af Lisbeth Bjerre og opdateret april 2008 af Lars From.

Her i dette afsnit er der dømt klimavås:

Forskerne har længe arbejdet ud fra teorier om, at CO2 er den primære årsag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Nogle forskningsresultater har dog stillet spørgsmålstegn ved, om CO2 er hovedproblemet. På Goddard Rumforskningsinstitut i New York mener nogle forskere, at andre drivhusgasser, som ikke indeholder kuldioxid, spiller en større rolle i den globale opvarmning end CO2. Det drejer sig især om metan, CFC-gasser og ozon, og derfor bør udledningen af disse gasser ifølge forskerne reduceres på linje med CO2.

Det er naturligvis det rene vrøvl, skolebørnene får serveret her.

  1. Der er ikke præsenteret et eneste holdbart forskningsresultat i de sidste 20-30 år, som har formået at rokke ved denne overordentligt veldokumenterede kendsgerning: CO2 er den alt-dominerende faktor bag den globale opvarmning.
  2. NASA/GISS (Goddard Rumforskningsinstituttet i New York) var blandt de første til at slå fast, at CO2 er hovedproblemet.
  3. Her kommer det mest våsede: Ingen, der har hørt efter i kemi på gymnasieniveau har nogensinde været i tvivl om, at metan og CFC-gasserne hører til blandt de stærkeste drivhusgasser. Det er velkendt og velbeskrevet. Metan er for eksempel en 23 gange stærkere drivhusgas end CO2, men fordi der er så enormt meget mere CO2 i atmosfæren, er den samlede opvarmningseffekt fra CO2 tre gange større end for metan. Det samme gælder for CFC-gasser og ozon – her er den samlede drivhuseffekt blot endnu lavere.

Linkservice: EU´s klimamål forklaret på BBC NEWS

Blot et linktip, hvis nogen gerne vil læse op på EU’s position på klimatopmødet i Polen: Altid grundige BBC NEWS har forfattet denne gode oversigt.

Klik på billedet for at komme til BBC's artikel
Klik på billedet for at komme til BBC’s artikel

Hårdt prøvet ny blogger på Videnskab.dk

Øjvind Lidegaard har startet en klimablog på Videnskab.dk – godt initiativ. Som forventet flokkes en kreds af danske “internet-klimaskeptikere” om den nye blog med deres synspunkter. Her er nogle af traverne, som hives frem:

Der flere myter på spil i kommentarerne til Lidegaards indlæg, men tjek selv kommentarerne – for eksempel i indlægget “Stiger temperaturen?

En af debattørerne, Niels A. Nielsen (NAN), føler sig især meget overbevist om, at CO2 ikke kan tillægges nogen dominerende rolle i den globale opvarmning, da man i iskerneboringer kan konstatere pludselige klimaskift i fortiden, som ikke modsvares af pludselige skift i atmosfærisk CO2-indhold. Det er der jo en række gode forklaringer på, som NAN ikke har fundet det nødvendigt at sætte sig ind i, inden han i meget selvsikre vendinger fremturer mod Lidegaard.

(Den bedste indsigt i hvorfor fortidens pludselige klimaskift ikke kan bruges til at drage CO2’s egenskaber som drivhusgas i tvivl, men tværtimod er dybt foruroligende, fås ved læsning af bogen “Fixing Climate”, som udkom i år. Continue Reading »

For sjov: Beviset på at det er blevet varmere

Bare et sjovt billede, jeg spottede på Wired - som har det fra Flickr-bruger "Focalplane" (Creative Commons licens).

Læserbrev sendt til Politiken

Jeg har sendt dette indlæg til Politikens debatsider i går – nu må vi se, om det bliver optaget:

“Fire ud af ti tror ikke på drivhuseffekten” stod der på den fornemste plads på forsiden af Politiken Søndag. Tydeligere kan det vel næsten ikke demonstreres, at også pressen har et tungt ansvar for, at så mange danskere stadig tvivler på, at den globale opvarmning er menneskeskabt. For hvis man kan forveksle drivhuseffekten med den globale opvarmning, er man ikke godt nok inde i stoffet.

Det er en ufrivillig, men på en måde passende påmindelse om, at mange medier, inklusive Politiken, ikke forvalter deres “samfundsoplysende ansvar” særlig godt, når det gælder klimastoffet. Continue Reading »

Undskyld, men ved Politiken ikke hvad drivhuseffekten er??

“Fire ud af ti danskere tror ikke på drivhuseffekten”, skriver Politiken idag, og illustrerer dermed ufrivilligt at også pressen har et tungt ansvar for, at så mange danskere endnu ikke tager klimaforandringerne alvorligt. Hvis man kan forveksle den globale opvarmning med drivhuseffekten, kan man simpelthen ikke stoffet godt nok, og det smitter selvfølgelig af på formidlingens kvalitet.

Som bekendt er drivhuseffekten en forudsætning på livet på Jorden, som vi kender det, og det er næppe, hvad spørgeundersøgelsen har fokuseret på. Uden drivhuseffekten og drivhusgassernes evne til at tilbageholde en del af planetens varmeudstråling, var Jordens temperatur gennemsnitlig 34 grader koldere.

Som det fremgår af Politikens egen artikel, når først man kommer forbi overskriften, er det da også spørgsmålet om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte, det hele handler om:

En ny rundspørge fra analyseinstituttet Synovate Vilstrup viser, at næsten fire ud af ti danskere henviser til naturgivne svingninger eller svarer ’ved ikke’ på spørgsmålet om, hvad klimaændringerne skyldes. 62 procent svarer, at ændringerne primært er menneskeskabte.

Læs artiklen – den er interessant, men desværre går journalisterne Michael Rothenborg og Lars Dahlager helt uden om pressens væsentlige andel i, at så mange danskere ikke mener, det er værd at lytte til FN’s klimapanel. Kun få danske medier har satset ordentligt på at forklare de grundlæggende forhold omkring klimaforandringerne, og alt for megen ukritisk spalteplads er blevet givet og gives stadig til useriøse klimaskeptikere.

Jeg har et blogindlæg på vej om, hvordan avislæsere bedre husker skeptikernes argumenter, når de sættes op mod klimaforskernes budskaber – her nøjes jeg med et link.

Læs eventuel de tidligere blogindlæg “Troværdigheden fosser ud af Jyllands-Posten, del 1 og del 2.”

Daewoo leaser enormt landbrugsområde i Madagascar – gratis

Landbrugsjord i Madagascar
Landbrugsjord i Madagascar – foto af Flickr-bruger Luc Legay (Creative Commons licens).

Sydkoreanske Daewoo Logistics har indgået en aftale med Madascars regering om 99 års gratis leasing af 13.000 kvadratkilometer uopdyrket, men dyrkbart landområde.  Det svarer næsten til en tredjedel af hele Danmarks areal.

Sydkoreanerne har efter den seneste verdensomspændende fødevarekrise været på udkig efter måder at udvide landets landbrugsproduktion på, og løsningen er altså en lejeaftale af uopdyrket landbrugsjord under fremmede himmelstrøg. Der skal dyrkes majs og palmeolie på øen Madagascar, og afgrøderne skal sejles til Sydkorea.

Jeg ved, det er en smule ude i periferien af klimastoffet, men dels har det inddirekte noget med klimaforandringer at gøre (den globale opvarmning truer den fremtidige fødevaresikkerhed), dels synes jeg, aftalen er så utrolig, at jeg simpelthen er nødt til at blogge om det.

Internationalt har fødevarepriserne stabiliseret sig nu på et lidt lavere niveau efter de voldsomme prisstigninger, der har ramt fattige befolkninger verden over hårdt, og som blandt andet førte til mad-relaterede optøjer i Mexico, Ægypten og Pakistan. Men fødevarekrisen satte forsyningssikkerheden på dagsordenen i mange lande, og Daewoo Logistic’s indtog i Madagascar er ikke enestående. Flere rige lande har nu indledt en strategisk jagt på ny landbrugsjord i Afrika, for alle ved, at verden ikke har set sin sidste fødevarekrise, tværtimod.

Financial Times skriver, at firmaer i Golf-staterne har købt landbrugsjord i Sudan med planer om at dyrke fødevarer til hjemmemarkedet. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, har været ude med kraftig kritik i den forbindelse, da der er tale om aftaler, som ikke ser ud til at komme lokalbefolkningen til gode i særlig grad. Araberne har ikke planer om at bruge lokal arbejdskraft eller forsyninger – den eneste lokale ressource de skal bruge er vand.

FAO advarer om, at jagten på landbrugsjord kan blive opfattet som en ny-kolonisering i afrikanske befolkninger, og understreger at alle sådanne aftaler om køb eller leje af land er nødt til også at komme lokalbefolkninger og afrikanske nationer til gode.

I Madagascar får sydkoreanerne de enorme landområder gratis i 99 år, og det eneste, regeringen forventer som modydelse, er at Madagascar kan høste fordelene ved de infrastrukturinvesteringer, som Daewoo Logistics vil være tvunget til at foretage i de uopdyrkede landområder.

FAO kalder aftalen dybt kritisabel og påpeger, at der også i en co2-udledningssammenhæng er grund til at være bekymret for udsigten til ukontrolleret fældning af store skovområder på Madagascar, når sydkoreanerne går i gang.

Der er flere eksempler på rige landes køb af landbrugsjord i Afrika, blandt andet i Ethiopien og Angola.

En personlig bemærkning: Da jeg i 90’erne rejste meget i Afrika som reporter og i en periode Afrika-korrespondent for TV 2 Nyhederne, slog det mig tit, at i en verden med stor befolkningsvækst og pres på alle systemer kunne det ikke blive ved at gå, at der lå så enorme frodige landområder ubrugte hen på det Afrikanske kontinent. Det er så også ved at være slut nu.

Relateret indlæg: Vækst dræber planeten – tema med bid fra New Scientist.

Obama til Lomborg og Jyllands-Posten: Nu er det nok

Se videoen og oplev Obama fortælle i utvetydige vendinger, hvordan USA skal tackle indsatsen mod klimaforandringer efter den 20. januar 2009.

OK, det var ikke direkte henvendt til Lomborg og redaktionsledelsen i Viby, men budskabet er ikke til at tage fejl af:

… Now is the time to confront this challenge once and for all. Delay (Lomborg) is no longer an option . Denial (Jyllands-Posten) is no longer an acceptable response as the stakes are too high, the consequences too serious.

… The science is beyond dispute, and the facts are clear: Sea levels are rising, coast lines are shrinking. We have seen record drought, and the storms are growing stronger with every hurricane season.

… The United States will reduce emissions to their 1990 levels by 2020 and a further 80 percent by 2050.

… Once I take office, you can be sure, that the United States will once again engage vigorously in these negotiations [post-Kyoto].

Kontrasten til USA’s nuværende position kan ikke blive større. George Bush meddelte tidligere i år, at USA først vil begynde at stabilisere sine CO2-udledninger i år 2025 …

Skulle nogen være tvivl, så kommer USA til at foretage en 180 graders kursændring i klimapolitikken, når Barack Obama tiltræder den 20. januar.

Opdatering: På bloggen “Strøtanker om bæredygtighed” ligger der en god gennemgang af de klimapolitiske realiteter bag Obama’s udmelding.

Civil ulydighed mod kulfyrede kraftværker

100 aktivister bremsede forleden arbejdet med at opføre et nyt kulfyret kraftværk ved Rotterdam i Holland. Efter 10 timer stoppede politiet aktionen, og arbejdet med at opføre tyske E.ON’s nye kraftværk kunne genoptages.

Greenpeace aktivister blokerer byggeaktiviteterne ved Maasvlakte kulkraftværk

Greenpeace aktivister blokerer udbygningsaktiviteterne ved Maasvlakte kulkraftværk i weekenden. Foto: © Greenpeace / Joel van Houdt

Selve Greenpeace-aktionen i Holland havde kun begrænset effekt, men den er en del af en ny, effektiv bølge af modstand mod opførelsen af nye kulkraftværker i Europa og USA (der er 20-30 nye kulkraftværker på vej).

I Holland planlægger E.ON at fordoble ydelsen på det kulfyrede Maasvlakte kraftværk ved Rotterdam med yderligere 1100 MW (til sammenligning er Asnæsværket, Danmarks største, på 1057 MW). Det nye kraftværk vil kunne levere 7 procent af Hollands samlede elforbrug, og på E.ON’s hjemmeside kan man læse, at nybyggeriet bliver ultramoderne og renere end traditionelle kulkraftværker. (Men som Al Gore sagde for nylig: Det er med kulfyrede kraftværker lige som med rygning – der findes ikke sunde cigaretter).

Problemet med kul som brændselskilde er, at kulfyring er den mest CO2-forurenende energikilde, der findes. Verdens kulreserver er stadig enorme, og man kan opstille et simpelt regnestykke: hvis vi (=menneskeheden) fortsætter med at grave kul op og brænde det af i det nuværende tempo, så styrer vi uundgåeligt hen i mod det år 2100-scenarie, som senest Det Internationale Energi Agentur har advaret imod: Noget nær en firedobling af atmosfærens CO2-indhold i forhold til niveauet før industrialiseringen og en temperaturstigning på over 6 grader. “The end of human prosperity” kalder EIA det lige ud.

Det er derfor flere og flere mennesker/organisationer/virksomheder verden over taler om behovet for et  totalt stop for opførelsen af nye, kulfyrede kraftværker. Og det bliver ikke ved snakken – der er to “spor” i kampen mod kulkraft: Sagsanlæg og civil ulydighed, begge har vind i sejlene. Continue Reading »

Selvcensur blandt danske klimaforskere?

Da jeg forleden anmeldte den nye danske bog “Klimaændringerne – menneskehedens hidtil største udfordring” slog det mig, hvor mærkeligt det er, at danske klimaforskere over en kam er så tilbageholdende med at beskrive den dybe alvor i situationen, vi befinder os i. Er de mon ramt af selvcensur efter lang tids latterliggørelse af toneangivende klimaskeptikere i pressen?

Forstærkes selvcensuren af en slags “bevillingsangst” i baghovedet på klimaforskerne, når de nu i årevis har kunne observere regeringens retorik (før Connie Hedegaard) og dens milde gaveregn til ekstreme, klimaskeptiske aktører? Eller frygter de at blive stemplede som useriøse miljøfanatikere, hvis de bare siger det, som det er?

I anmeldelsen brokkede jeg mig over, at bogen/pdf (der er skrevet og redigeret af de fremmeste danske klimaforskere), er redigeret så ringe i forhold til emnet havniveaustigninger, at læsere efterlades med opfattelsen af, at det værste, der kan ske i år 2100, er, at havet er steget sølle 59 centimeter. Det er som bekendt, kun en halv eller en kvart sandhed, og det er jo at svigte sit ansvar i den demokratiske debat, når man ikke gider at løfte en finger for at forklare folk, at med den reelle udvikling i udledninger og klimaforandringer skal vores børn og børnebørn snarere skal forholde sig til et Danmark udsat for havniveaustigninger på 2 meter.

Uden for Danmarks grænser skorter det ikke på vurderinger fra troværdige kilder, som ikke har nogen problemer med at beskrive de enorme farer og udfordringer, vi står overfor. Continue Reading »

Nyt klimaord til dit ordforråd: Brune skyer

Luftforurening - brune skyer over Shanghai, Kina. Foto: mtlb, Flickr

Luftforurening - brune skyer over Shanghai, Kina

Nyt fra FN’s miljøprogram: Brune skyer af menneskeskabt luftforurening er ikke bare en plage for storbybefolkningerne i dele af Asien, Afrika og Sydamerika. De store masser af luftforurening, som senest var ved at stikke en kæp i hjulet for Kina’s OL-afvikling, påvirker miljøet over store dele af kloden.

FNs miljøprogram dokumenterer nu, hvordan de såkaldt brune skyer påvirker og fremskynder gletscher-afmeltning og skaber voldsommere vejrsystemer.

Og der er en alarmerende og skræmmende ekstra “twist”: Hvis luftforureningen stoppede i morgen og skyerne forsvandt, ville den globale middeltemperatur hurtigt stige med op til 2 grader! Forklaringen: De brune skyer blokerer masser af sollys og bremser således i øjeblikket den globale opvarmning i længt større omfang end hidtil troet. (Den kinesiske storby Guangzhou har oplevet et fald i solskinstimer på 20 procent siden 1970’erne på grund “brune skyer”).

FN’s miljøprogram, UNEP, præsenterede i går, den 13. november 2008, en omfattende og autoritativ dokumentation for de menneskeskabte atmosfæriske brune skyer’s alvorlige miljømæssige følgevirkninger:

  • Partikler fra skyerne lægger sig på gletschere som et mørkt lag, som accellererer afsmeltningen
  • Vejrsystemer i Asien bliver kraftigere af skyernes atmosfæriske egenskaber
  • Og så twisten, valget mellem pest eller kolera: Hvis vi stopper luftforureningen, booster vi den globale opvarmning ud over alle grænser.

Continue Reading »

Gratis download: Ny (skuffende) bog om klimaet

Jeg har anmeldt et nyt, dansk værk om klimaforandringer for websitet Videnskab.dk.

Bogen hedder “Klimaændringerne – Menneskehedens hidtil største udfordring”. Det er et fornuftigt allroundværk skrevet af danske forskere. Men skuffende, skuffende: Bogen påstår uden ledsagende forklaringer, at den værst tænkelige havniveaustigning, vi kan imødese i år 2100 på grund af den globale opvarmning, er på 59 centimeter…

Hvilket læsere af bloggen her selvfølgelig ved kun er den halve sandhed.

Læs anmeldelsen. Download den nye bog (pdf).

Hvis du virkelig vil have en god allround-bog om klimaforandringer så køb netop udsendte Dire Predictions – et overbevisende værk for ikke-eksperter, spækket med fuldstændig forrygende illustrationer.

Vink farvel til 5000 års klimastabilitet

Findes der en slags historisk og klimatologisk “sweet spot” for menneskeheden? Prøv at se temperaturudviklingen i de sidste 10.000 år:

Denne power point slide stammer fra Bob Corell, som er leder af Arctic Climate Impact Assessment og direktør for Global Change Programs ved Heinz Centeret i USA.

Mennesket har udviklet sig inden for en relativ snæver global gennemsnitstemperatur, og som figuren viser med al tydelighed, så er vi hastigt på vej ud i ukendt “klima-territorie”. De værste scenarier over de næste 100 års klimaudvikling fra FN’s klimapanel, stigninger i gennemsnitstemperaturen på 3-4-5 og 6 grader, bringer os langt ud over, hvad der er historisk præcedens for (den blå box).

Selv hvis al udledning af CO2 stoppede for altid over hele kloden på næste fredag, ville temperaturen stige yderligere 0.4-0.8 grader og bringe os uden for det blå område …

Seneste nyt fra videnskaben om forskning i klimahistorie
Tak til Hellmuth som i en e-mail gjorde mig opmærksom på denne historie: Warming Trend Is Steepest in 5,000 Years. Et forskerhold fra Cornell University har gennemgået en lang række oceanografiske data med henblik på at skabe et historisk overblik over klimaudviklingen, og i følge deres resultater er de sidste 50 års vedvarende temperaturstigningstakt uden fortilfælde i de seneste 5000 år.

Ved at sammenligne aktuelle observationer med viden om fortidige forhold er forskerne stødt på mange interessante sammenfald – som for eksempel dette:

They have found "extensive" shifts in the geographic range of numerous plant
and animal species. For instance, the massive Arctic fresh-water melt in the
past 10 years has helped one species of microscopic algae move from the 
Pacific Ocean to the North Atlantic. The last time that algae appeared in the 
North Atlantic was 800,000 years ago, the Cornell research found.

Den videnskabelige artikel, der ligger til grund for historien, blev offentliggjort i Ecology, og den ligger her.