Category Archives: Nøgletekster

NASAs James Hansen må have politieskorte på grund af trusler

Nogle af klimaskeptikerne er ved at koge over. NASAs James Hansen fortæller, at NASA i den seneste uge har modtaget over 2500 forespørgsler om muligt fusk med de data, som NASA bruger til at udregne klodens middel (luft)temperatur med. Han fortæller samtidig, at han her i december måtte have politiets beskyttelse, da han skulle tale […]

Se denne grafik og forstå udfordringen

I dette efterår gennemførte det britiske Met Office’s Hadley Centre en række “Hvad nu hvis” projekteringer på fremtidens klimaudvikling. Forudsætningerne er fire forskellige scenarier for fortsat CO2-udledning. Illustrationen herunder viser (kuldegysende klart), hvor snæver en margin verdens regeringer har at handle i, hvis det skal lykkes at undgå klimaforandringer med katastrofale følger. Læg især mærke […]

Klimapanelet undervurderer havniveaustigninger

United States Geological Survey har netop udgivet en autoritativ forskningsbaseret rapport, som i sine konklusioner vurderer, at vi kan vente havniveaustigninger på mellem 0,8 og 2,0 meter i år 2100, med mindre der gennemføres drastiske ændringer i CO2-udledningerne. Klimapanelet siger som bekendt maksimalt 0,59 centimeters havniveaustigninger under et business as usual scenarie. Rapporten baserer sig […]

Den globale opvarmning er menneskeskabt – del 2

I tillæg til gennemgangen af klimamodellernes træfsikkerhed og betydning i del 1 i denne “mini-serie” er der to andre faktorer, som skal med: Fysikken bag CO2 som drivhusgas 650.000 års sammenhæng mellem atmosfærens CO2-indhold og den globale middeltemperatur For at tage tråden op fra del 1 så er mit udgangspunkt at se på, hvor sikker […]

Den globale opvarmning er menneskeskabt – derfor ved vi det

På grund af min interesse for klimaforandringerne snakker jeg med mange mennesker om emnet, hvis altså lejligheden byder sig. Det kan være kolleger, studerende, venner, naboer eller de andre forældre i børnenes skole (det er endda hændt, at jeg har nævnt klimaet for borddamer ved festlige lejligheder, men det er jeg dog holdt op med […]