Category Archives: Klimapolitik

Klimaforandringer: Autoritativt overblik over udfordringen

Nasa’s James Hansen og en række andre tunge videnskabsfolk fra forskellige discipliner har netop udgivet artiklen The Case for Young People and Nature: A Path to a Healthy, Natural, Prosperous Future. Den giver et virkelig godt all round overblik over klimaforandringernes enorme udfordring, politisk, økonomisk og videnskabeligt. Du kan downloade artiklen som pdf her eller […]

Klimapanelet, den ægte skandale

Jeg har mange gange skrevet om det nærmest grotesk underdrevne havniveaustignings-scenarie, FNs klimapanel opererer med (værst tænkelige scenarie: 59 centimeters stigning i år 2100). Midt i konsternationen over de opdagede fejl i IPCCs tal sætter de gode folk på Realclimate-bloggen tingene i perspektiv: Imagine this. In its latest report, the IPCC has predicted up to […]

Dundertale fra videnskaben

Den netop overståede videnskabelige klimakongres i København, ”Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions”, mundede ud i en række hovedkonklusioner, som nu er blevet overrakt til statsministeren. Generelt er der tale om dundertale fra videnskaben i form af et dystert øjebliksbillede fra klimavidenskabens frontlinier. Et budskab som ikke levner politikere og beslutningstagere plads til at […]

Spag, marginaliseret Lomborg

Bjørn Lomborg repræsenterede igår ene mand Jyllands-Postens dækning af Københavns Universitets stort anlagte klimakonference. Det gjorde han i form af en kronik, hvori han rettede en alvorlig kritik af selve konferencens grundide. Lomborg mener, det er “dybt ulykkeligt”, at arrangørerne har valgt at sætte klimaet på den politiske dagsorden på baggrund af en lang række […]

King: Exxon Mobile og GM destabiliserer klimavidenskaben

Efter torsdagens åbning af Beyond Kyoto konferencen i Århus talte jeg med en af konferencens hovedtalere, Sir David King, mangeårig videnskabelig rådgiver for den britiske regering og en af de videnskabsmænd, der har haft størst indflydelse på klimapolitikken i de senere år. Han kritiserede i stærke vendinger Exxon Mobile og GM for at finansiere misinformation om klimavidenskab.

Se denne grafik og forstå udfordringen

I dette efterår gennemførte det britiske Met Office’s Hadley Centre en række “Hvad nu hvis” projekteringer på fremtidens klimaudvikling. Forudsætningerne er fire forskellige scenarier for fortsat CO2-udledning. Illustrationen herunder viser (kuldegysende klart), hvor snæver en margin verdens regeringer har at handle i, hvis det skal lykkes at undgå klimaforandringer med katastrofale følger. Læg især mærke […]