Havniveaustigninger: Rød alarm for Danmark

Der tikkede en pressemeddelelse ind på mailen fra tænketanken CONCITO, og jeg viderebringer hele teksten herunder:

Hvis den nuværende kurve fortsætter, vil hverken dronning eller danskerne i praksis have noget kongerige om 250 år.

Den netop offentliggjorte videnskabelige rapport fra Det Arktiske Råd er dyster læsning. Rapporten bekræfter den erkendelse, der er vokset som følge af de drypvise målinger siden FN’s klimapanel (IPCC) udgav sin store rapport i 2007: IPCC’s skøn over konsekvenserne af den globale opvarmning er stærkt underdrevne. Især afsmeltningen af is på både Arktis, Grønland og Antarktis accelererer i en ekspotentiel kurve, der over ganske få år vil føre til alarmerende stigninger i vandstanden. Det Arktiske Råd vurderer således, at vi allerede om 89 år – vores børns levetid – vil opleve stigninger på 0,9 – 1,6 meter. Fortsætter den udviklingskurve, står vi om 250 år med stigninger i vandstanden på 4-5 meter, og det er svært at forestille sig, at man i praksis vil have råd til at holde vandet væk fra vores kystbyer. CONCITO’s formand Martin Lidegaard udtaler:

– Det her er rød alarm. Det er en svimlende erkendelse, at denne udvikling er menneskeskabt. At vi på fem generationer har sat vores egen eksistens som art på spil. Men erkendelsen er også livsbekræftende, for den betyder, at mennesket kan rette op på problemet igen. Det eneste vi ikke kan, er at vente. Vi er uhyggeligt nær point of no return.

Lidegaard understreger, at det stadig er svært at sætte eksakte tal og årstal på udviklingen, når man skal kigge så mange år frem. Men den faktiske udvikling i de sidste år kan ikke diskuteres, og den understreger den risiko, der er forbundet med intet at gøre. Ifølge CONCITO er der både brug for at fokusere på reduktion af drivhusgasser og på en gennemgribende tilpasning til den opvarmning, som vi ikke kan undgå. Lidegaard:

– Der er en forbløffende politisk tavshed om klimaet i valgkampen. Vi har brug for ambitiøse målsætninger for CO2 reduktioner og en klar plan med definerede virkemidler for, hvordan vi når dem. Og vi har brug for en samlet plan for, hvordan vi klimasikrer Danmark. Begge dele haster. Danmark er en østat. Vi er særdeles udsatte for den nye udvikling.

Som eksempel nævner Lidegaard, at bufferen i de danske havne typisk er netop de 1,5 meter, som vi kan forvente vandstanden er steget inden næste århundreskifte. Både huse og områder vil rasle ned i værdi om kort tid, hvis der ikke forebygges nu. Samtidig gør CONCITO opmærksom på, at den nuværende udvikling i priserne på råvarer og ressourcer samtidig gør det til en stadig bedre økonomisk forretning at forebygge den globale opvarmning.

Politiken er først ude med resultaterne fra den nye rapport i en artikel, der idag bliver citeret i internationale medier.