King og Broecker er uenige om geoengineering


To af konferencens hovedtalere, Sir David King og professor Wallace S. Broecker har helt forskellige opfattelser af geo-engineering i klimasammenhæng, altså ideen om aktivt at fjerne CO2 fra atmosfæren imodsætning til de nuværende mindre ambitiøse bestræbelser på at skære ned i de globale CO2-udledninger.

King er ikke imod geoengineering i princippet, men han er bange for, at for meget snak om geo-engineering-løsninger på klimaproblemet vil virke som et figenblad – en undskyldning for ikke at gøre noget ved de dybereliggende udfordringer, han siger, vi står over (en omlægning til renere energiteknologier og højere fokus på bæredygtig økonomisk vækst).

Professor Broecker, som i sin tale torsdag formiddag gjorde sig til talsmand for, at der bliver lagt seriøse ressourcer i at finde frem til teknologiske løsninger, der kan fjerne CO2 fra atmosfæren, er helt uenig.

“Geo-engineering er blot en ud af flere teknologiske løsningsmuligheder. Det er et nødvendigt felt at tale om og satse på, for vi bliver med sikkerhed nødt til at finde mere vidtgående løsninger end blot måder, hvorpå vi kan reducere udledningerne af drivhusgasser,” siger Broecker.

Broecker om teknologier der kan udskille CO2 fra fossile brændstoffer og fra atmosfæren:


Professor Broecker har i bogen “Fixing Climate” skrevet af videnskabsjournalisten Robert Kunzig, gjort sig til talsmand for udviklingen af teknologier, der dels kan fjerne CO2 fra atmosfæren, dels effektivt og sikkert kan opbevare CO2 i flydende form steder, hvor det permanent fjernes fra kulstofkredsløbet.

I Bogen præsenterer han blandt andet et projekt, der sigter på at fange CO2 ud af luften. Det var det samme projekt, han omtalte idag fra talerstolen.

Projektet drives af professor Klaus Lackner, og det er stadig er i prototype-stadiet.

Broecker er overbevist om, at vi over en længere tidshorisont vil blive tvunget til at finde måder at nedbringe atmosfærens CO2-indhold på – og at vi ikke kan nøjes med at skære ned på udledningen af drivhusgasser.

BBC Online havde en glimrende gennemgang af geo-engineering fornylig, både vilde planer og mere realistiske planer. Her er historien.

Gå heller ikke glip af en grundig gennemgang for et par uger siden i Financial Times af en af de mest lovende geoengineering-metoder, bio char. Læs selv perspektiverne i Fiona Harvey’s glimrende artikel.