P1 på vildspor

P1 Morgen havde idag et interview med en Mickey Gjerris, medredaktør af en ny klimabog “Jorden Brænder”. Historien/indslaget bærer overskriften “Klimaforudsigelser er meget usikre”.

Sådan lagde studieværten op til interviewet:

“Klimaforandringerne er menneskeskabte og hvis man påstår noget andet, bliver man idag nærmest anset for lidt småskør. Men videnskaben har dog aldrig entydigt bevist, at det er menneskene og vores måde at leve på, der er skyld i den globale opvarmning. Grønne politiske vinde er begyndt at blæse kloden rundt, og det virker som om, der ikke længere stilles kritiske spørgsmål til videnskaben, når det kommer til klimaforandringerne. I den ophedede debat der glemmer politikerne og aktivister tit, at klimaforskerne baserer der forudsigelser på modeller, der er særdeles usikre.

Når jeg nu kritisererer indslaget, lever jeg sikkert fuldt ud op til studieværten og bogredaktørens forventninger om, at “klimakritiske” røster er ilde hørt blandt folk, som mig, der tager videnskaben alvorligt. Men det må jeg jo leve med. (Jeg er lidt mere ambitiøs: Jeg vil gerne BÅDE have kritiske røster OG sagligt funderede argumenter).

Her er nogle af de mange problematiske ting ved indslaget:

  • Indslagets overskrift på nettet. Klimamodellernes forudsigelser er ikke præcise, men de er heller ikke “meget usikre”. Her er et bud på en mere saglig ordlyd: “Klimamodellerne har over de sidste ti år udviklet sig til at være overraskende præcise”.
  • Udsagnet “at man bliver anset for småskør, hvis man betvivler, at den globale opvarmning er menneskeskabt” er unødvendigt polemisk. Det hører idag til etableret viden, at den menneskeskabte CO2-udledning har forstærket drivhuseffekten. Det kan måles og efterprøves, dels i atmosfæren og dels på molekylærniveau i laboratoriet.
  • “Politikere og aktivister glemmer, at forskerne baserer deres viden på usikre modeller”, hedder det. Det er en misforståelse. Klimaforskere (og FNs klimapanel) baserer deres viden på mange andre ting end klimamodeller. For at nævne de vigtigste: Metodiske observationer af naturen, studier af fortiden samt veletableret klimafysik. Hertil kommer klimamodellerne.

Må jeg minde om Naomi Oreskes undersøgelse fra 2004 af 928 videnskabelige artikler om den globale opvarmning. Oreskes satte sig for at kvantificere den “videnskabelige uenighed” om CO2-spørgsmålet, og stor var hendes overraskelse, da det viste sig, at intetsteds i artiklerne blev der stillet spørgsmålstegn ved, at CO2 er hovedårsagen til den globale opvarmning.

Videnskaben er forlængst rykket videre, og det er idag kun i pressen, der blivet stillet spørgsmålstegn ved om klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej. Desværre næsten altid på et usagligt grundlag, som i P1 idag.

Hør indslaget her.