Introduktion til biochar

Hvis du kun læser een baggrundsartikel om klimaforandringer denne måned, så læs Financial Times’s introduktion til biochar.

Hvad er biochar? Tag en mængde organisk materiale – for eksempel en stak ubrugte majsstængler fra bioethanol produktionen i det amerikanske midtvesten. “Brænd” det ved pyrolyse, det vil sige i et lufttomt kammer ved lav temperatur (det er grundlæggende med den samme metode, at mennesket har lavet trækul i tusinder af år).

Lyder det kedeligt? Det er det ikke. Biochar er en lovende klimaløsning.

Så omdannes den grønne masse dels til planteolie og gas, dels til 35-50% slagger/fnuller – afhængig af forbrændingstemperaturen. Det sidste er interessant, for det er kulstof. Det kan man gøde jorden med, eller man kan grave det ned. Man kalder det biochar (forkortelse af “charcoal”).

Det virkeligt nyttige her: Hvert ton pyrolyse-produceret kul som graves ned i jorden, ender ikke i atmosfæren, som det ellers ville have gjort, når det organiske materiale gik i forrådnelse. Hvis man systematisk omdannede grønt affald fra landbrugsproduktion til biochar og gravede det ned, ville man have nøglen til at netto-nedbringe atmosfærens CO2-indhold.

Læs selv perspektiverne i Fiona Harvey’s glimrende artikel.