Gro Harlem Brundtland: The discussion is over!

Gro Harlem BrundtlandGro Harlem Brundtland, udsending for klima for FNs generalsekretær, sagde i dag at diskussionen om klimaforandringerne må være slut nu.

“The time for diagnosis is over. Now is the time to act.”

Hun citerede præsident Obama, der i november sagde “Denial is no longer an acceptable response,” hvorefter hun gentog FNs overordnede, langsigtede mål:

“We need to reduce CO2 emmissions by 50% by 2050.”

Det er selvfølgelig altsammen lidt luftigt, og GHB var også i defensiven i den efterfølgende spørge-session, hvor Børsens chefredaktør afkrævede hende et svar på, hvad den globale finanskrise betyder for indsatsen mod klimaet.

Det gav hun ikke noget klart svar på, og det er meget betegnende for den utroligt vanskelige situation klimapolitikken er sunket ned i i løbet af de sidste seks måneder. Ingen nationer har råd til nye kæmpe-investeringer af den størrelsesorden, der er behov for, hvis det skal kunne lade sig gøre at ændre verdens energiforsyning på kort tid.

Så langt der der igen

Total energy consumption by fuel. EU 27 nations.

Figuren er taget fra EUs årlige rapport over energiforbrug. Læg mærke til hvor meget, eller hvor lidt, energi de 27 EU-lande henter fra vedvarende energikilder og atomkraft. Resten er fossile brændstoffer. Den fordeling skal ændres MEGET markant over de kommende 10 år, hvis det skal lykkes at forhindre, at atmosfærens indhold af drivhusgasser bliver så højt, at den globale opvarmning antager et katastrofalt omfang.

Jeg vil prøve at få skaffet et mere præcist indblik i, hvad den finansielle betyder for klimaet i løbet af dagen.