Dundertale fra videnskaben

Den netop overståede videnskabelige klimakongres i København, ”Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions”, mundede ud i en række hovedkonklusioner, som nu er blevet overrakt til statsministeren. Generelt er der tale om dundertale fra videnskaben i form af et dystert øjebliksbillede fra klimavidenskabens frontlinier. Et budskab som ikke levner politikere og beslutningstagere plads til at være i tvivl om vigtigheden af hurtige og dybe nedskæringer i antropogen (menneskeskabt) CO2-udledning.

Guardians reporter David Adam skriver fra København:

In the conference centre that will also host the December UN negotiations, experts at this week’s meeting presented a string of new studies that suggested global warming could strike harder and sooner than expected.

They said carbon emissions have risen more in recent years than anyone thought possible, and the world’s natural carbon stores could be losing the ability to soak up human pollution.

The conference also heard that:

  • A 4C rise could turn swaths of southern Europe to desert.
  • Sea levels will rise twice as fast as official estimates predict.
  • Modest warming could unleash a carbon “time bomb” from Arctic soils.
  • A failure to cut emissions could render half of the world uninhabitable.
  • Rising temperatures could kill off 85% of the Amazon rainforest.

Several experts at the conference warned that temperatures are likely to soar beyond the 2C target set by European politicians, though they are reluctant to say so publicly. “The 2C target is gone and 3C is difficult. I think we’re heading for 4C at least,” one said. Oxford University yesterday announced that it would hold a conference in September to discuss the implications of a rise of 4C or more.

David Adams artikel her.

Peer reviewed konferencerapport på vej

Hovedkonklusionerne fra konferencen kommer til at indgå i en peer reviewed konferencerapport, som offentliggøres i juni. Tanken er at skabe et vægtigt budskab fra de 2500 deltagende forskere, som kan være et væsentligt bidrag til beslutningsgrundlaget forud for klimatopmødet til december.

Her er punkterne som Klimasekretariatet på KU har udsendt:

Budskab 1: Udvikling af klimaet

Med de fortsatte høje rater af observerede udslip af drivhusgasser viser de seneste forskningsresultater, at IPCC’s worst-case fremskrivning (eller måske værre) er ved at blive en realitet. På mange centrale parametre har klimasystemet allerede bevæget sig forbi det billede af naturlige variationer, inden for hvilket vores samfund og økonomi har fungeret. Disse parametre inkluderer global middeltemperatur, havvandstandsstigning, ocean- og iskappedynamik, surhedsgraden i oceanerne og ekstreme klimabegivenheder. Der er en betydelig risiko for, at mange af disse tendenser vil øges. Det vil skabe en større risiko for pludselige og uigenkaldelige klimaændringer.

Budskab 2: Social splittelse

Det videnskabelige samfund har fremskaffet meget mere viden til støtte for diskussionerne om “farlige klimaændringer”. Nye observationer viser, at samfund er meget sårbare over for selv moderate klimaændringer. Fattige nationer og samfund er særligt udsatte. Temperaturstigninger på mere end 2oC vil blive meget svære at klare for nuværende samfund. Og det vil øge mængden af forstyrrelser af klimaet resten af dette århundrede.

Budskab 3: Langsigtet strategi

Det er nødvendigt hurtigt, vedvarende og effektivt at nedbringe verdens klimaskadelige aktiviteter. Det skal ske på baggrund af koordinerede globale og regionale tiltag, der er nødvendige for at undgå ”farlige klimaændringer”, uanset hvordan de defineres. Lavere emissionsmål for 2020 øger risikoen for, at verden passerer tærskler og gør opgaven med at nå målene for 2050 vanskeligere. Hvis imødegåelsen af klimaændringer forsinkes, vil det øge de langsigtede sociale og økonomiske omkostninger væsentligt.

Budskab 4: Retfærdighedsdimensioner

Klimaændringer rammer forskelligt mellem folk i forskellige lande og regioner, i denne generation og fremtidige generationer, og på menneskelige samfund og naturen. Et effektivt, velfunderet sikkerhedsnet for tilpasning til klimaforandringer er nødvendigt for de mennesker, der dårligst kan imødegå følgerne af klimaændringer. Og en generel, men differentieret strategi for at afbøde og reducere klimaforandringerne, er nødvendig for at beskytte de fattige og mest sårbare.

Budskab 5: Det er ingen undskyldning for ikke at handle

Der er ingen undskyldning for ikke at handle. Vi har allerede mange værktøjer og tilgange – økonomiske, teknologiske, adfærdsmæssige og ledelsesmæssige – til effektivt at imødegå udfordringerne fra klimaændringer. Men de må indføres energisk og omfattende for at opnå den samfundsmæssige omstilling, der skal til for at gøre vores økonomier uafhængige af fossile brændsler. En lang række fordele vil være resultatet af en samordnet indsats for at ændre vores energiøkonomi nu. Det gælder bl.a. vækst i bæredygtige jobs, reduktion i omkostninger til sundhed og udgifterne til klimaændringer og genoprettelse og fornyelse af økosystemer.

Budskab 6: Mød udfordringerne

For at opnå den nødvendige samfundsmæssige omstilling for at imødegå klimaforandringerne, må vi overvinde en række væsentlige barrierer og forfølge vigtige muligheder. Det inkluderer at reducere træghed i sociale og økonomiske systemer: bygge på det voksende folkelige krav om politisk handling i forhold til klimaforandringer; fjerne direkte og indirekte støtteordninger; reducere indflydelsen fra interesser, der øger udsendelsen af drivhusgasser og reducerer modstandsdygtighed; muliggøre skift fra ineffektiv regeringsførelse og svage samfundsstrukturer til nytænkende lederskab i det private, offentlige og det civile samfund; og engagere samfundet i omstillingen til værdier og levevis, der støtter bæredygtighed.