Klimavås fra Jyllands-Posten, del 1

Dette er starten på en serie! I de kommende dage sætter jeg fokus på Jyllands-Postens i særklasse misforståede, fejlfyldte, videnskabsfornægtende og tiltagende skizofrene dækning af klimastoffet. Der skal nok være nogen, som bliver sure, for det er lidt ligesom med politi og læger: journalister kritiserer normalt ikke andre journalister.

Vi lægger ud med en artikel, som dukker op, når man søger på nøgleordet “drivhuseffekt” i JP.dk’s særlige klimasektion. Artiklen, som ligger her, er kategoriseret som undervisningsmateriale (!). Den er skrevet af Lisbeth Bjerre og opdateret april 2008 af Lars From.

Her i dette afsnit er der dømt klimavås:

Forskerne har længe arbejdet ud fra teorier om, at CO2 er den primære årsag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Nogle forskningsresultater har dog stillet spørgsmålstegn ved, om CO2 er hovedproblemet. På Goddard Rumforskningsinstitut i New York mener nogle forskere, at andre drivhusgasser, som ikke indeholder kuldioxid, spiller en større rolle i den globale opvarmning end CO2. Det drejer sig især om metan, CFC-gasser og ozon, og derfor bør udledningen af disse gasser ifølge forskerne reduceres på linje med CO2.

Det er naturligvis det rene vrøvl, skolebørnene får serveret her.

  1. Der er ikke præsenteret et eneste holdbart forskningsresultat i de sidste 20-30 år, som har formået at rokke ved denne overordentligt veldokumenterede kendsgerning: CO2 er den alt-dominerende faktor bag den globale opvarmning.
  2. NASA/GISS (Goddard Rumforskningsinstituttet i New York) var blandt de første til at slå fast, at CO2 er hovedproblemet.
  3. Her kommer det mest våsede: Ingen, der har hørt efter i kemi på gymnasieniveau har nogensinde været i tvivl om, at metan og CFC-gasserne hører til blandt de stærkeste drivhusgasser. Det er velkendt og velbeskrevet. Metan er for eksempel en 23 gange stærkere drivhusgas end CO2, men fordi der er så enormt meget mere CO2 i atmosfæren, er den samlede opvarmningseffekt fra CO2 tre gange større end for metan. Det samme gælder for CFC-gasser og ozon – her er den samlede drivhuseffekt blot endnu lavere.