Vink farvel til 5000 års klimastabilitet

Findes der en slags historisk og klimatologisk “sweet spot” for menneskeheden? Prøv at se temperaturudviklingen i de sidste 10.000 år:

Denne power point slide stammer fra Bob Corell, som er leder af Arctic Climate Impact Assessment og direktør for Global Change Programs ved Heinz Centeret i USA.

Mennesket har udviklet sig inden for en relativ snæver global gennemsnitstemperatur, og som figuren viser med al tydelighed, så er vi hastigt på vej ud i ukendt “klima-territorie”. De værste scenarier over de næste 100 års klimaudvikling fra FN’s klimapanel, stigninger i gennemsnitstemperaturen på 3-4-5 og 6 grader, bringer os langt ud over, hvad der er historisk præcedens for (den blå box).

Selv hvis al udledning af CO2 stoppede for altid over hele kloden på næste fredag, ville temperaturen stige yderligere 0.4-0.8 grader og bringe os uden for det blå område …

Seneste nyt fra videnskaben om forskning i klimahistorie
Tak til Hellmuth som i en e-mail gjorde mig opmærksom på denne historie: Warming Trend Is Steepest in 5,000 Years. Et forskerhold fra Cornell University har gennemgået en lang række oceanografiske data med henblik på at skabe et historisk overblik over klimaudviklingen, og i følge deres resultater er de sidste 50 års vedvarende temperaturstigningstakt uden fortilfælde i de seneste 5000 år.

Ved at sammenligne aktuelle observationer med viden om fortidige forhold er forskerne stødt på mange interessante sammenfald – som for eksempel dette:

They have found "extensive" shifts in the geographic range of numerous plant
and animal species. For instance, the massive Arctic fresh-water melt in the
past 10 years has helped one species of microscopic algae move from the 
Pacific Ocean to the North Atlantic. The last time that algae appeared in the 
North Atlantic was 800,000 years ago, the Cornell research found.

Den videnskabelige artikel, der ligger til grund for historien, blev offentliggjort i Ecology, og den ligger her.