Selvcensur blandt danske klimaforskere?

Da jeg forleden anmeldte den nye danske bog “Klimaændringerne – menneskehedens hidtil største udfordring” slog det mig, hvor mærkeligt det er, at danske klimaforskere over en kam er så tilbageholdende med at beskrive den dybe alvor i situationen, vi befinder os i. Er de mon ramt af selvcensur efter lang tids latterliggørelse af toneangivende klimaskeptikere i pressen?

Forstærkes selvcensuren af en slags “bevillingsangst” i baghovedet på klimaforskerne, når de nu i årevis har kunne observere regeringens retorik (før Connie Hedegaard) og dens milde gaveregn til ekstreme, klimaskeptiske aktører? Eller frygter de at blive stemplede som useriøse miljøfanatikere, hvis de bare siger det, som det er?

I anmeldelsen brokkede jeg mig over, at bogen/pdf (der er skrevet og redigeret af de fremmeste danske klimaforskere), er redigeret så ringe i forhold til emnet havniveaustigninger, at læsere efterlades med opfattelsen af, at det værste, der kan ske i år 2100, er, at havet er steget sølle 59 centimeter. Det er som bekendt, kun en halv eller en kvart sandhed, og det er jo at svigte sit ansvar i den demokratiske debat, når man ikke gider at løfte en finger for at forklare folk, at med den reelle udvikling i udledninger og klimaforandringer skal vores børn og børnebørn snarere skal forholde sig til et Danmark udsat for havniveaustigninger på 2 meter.

Uden for Danmarks grænser skorter det ikke på vurderinger fra troværdige kilder, som ikke har nogen problemer med at beskrive de enorme farer og udfordringer, vi står overfor.

I den seneste uge udkom Det Internationale Energi Agentur’s “World Energy Outlook 2008”, og fra IEA lyder det uden omsvøb, at den nuværende globale udvikling vil give os en 6 grader varmere verden om 100 år, og at konsekvenserne heraf vil være så alvorlige, at det vil betyde enden på “human prosperity”. Her er pressemeddelelsen for deres Outlook, og her et executive summary (pdf) og her et fact sheet (pdf).

Og må jeg minde om det britiske militære analyseinstitut, RUSI, der i år kom med følgende vurdering af konsekvenserne, hvis det ikke lykkes at bremse klimaforandringerne:

In the next decades, climate change will drive as significant a change in the strategic security environment as the end of the Cold War. If uncontrolled, climate change will have security implications of similar magnitude to the World Wars, but which will last for centuries.

The past will provide no guide to this coming future; a robust response will require clear assessments based on the best scientific projections.

Læs hele indlægget om RUSI’s rapport.

Det er i det perspektiv, man skal se de danske klimaforskeres manglende vilje til at slå i bordet og male fanden på væggen. Gid de ville mande, eller kvinde, sig op.