Klimaforandringer truer USA’s rolle som stormagt

Bare et kort indlæg for at gøre opmærksom på en artikel i Washington Post om de sikkerhedsbriefinger, der venter en kommende præsident. De næste 25 års klimaforandringer får, i følge efterretningstjenesterne, stor indflydelse på den globale sikkerhedspolitik og på USA’s position som supermagt.

Her citerer WP Thomas Fingar, USA’s ledende efterretnings-chef (chairman of the national intelligence council):

The predicted shift toward a less U.S.-centric world will come at a time when the planet is facing a growing environmental crisis, caused largely by climate change, Fingar said. By 2025, droughts, food shortages and scarcity of fresh water will plague large swaths of the globe, from northern China to the Horn of Africa.

For poorer countries, climate change “could be the straw that breaks the camel’s back,” Fingar said, while the United States will face “Dust Bowl” conditions in the parched Southwest. He said U.S. intelligence agencies accepted the consensual scientific view of global warming, including the conclusion that it is too late to avert significant disruption over the next two decades. The conclusions are in line with an intelligence assessment produced this summer that characterized global warming as a serious security threat for the coming decades.

Efterretningschefen forudser desuden, at institutioner som FN og Verdensbanken bliver svækkede i de kommende år, og at det har høj prioritet for USA at arbejde for at sikre et fortsat stærkt internationalt samarbejde i nye sammenhænge (min tilføjelse: en opgave for Barack Obama!).

Jeg går ud fra, at Fingar for eksempel tænker på den forældede sammensætning af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd og på den utidssvarende klub af G8-lande, der ikke tæller Kina, Indien og Brasilien, men små europæiske lande som Italien og Frankrig.