År 2100: Havniveau kan stige 2 meter

En af de mest kontroversielle forudsigelser fra FN’s klimapanel er max-grænsen for forventede havniveaustigninger i år 2100: 59 centimeter.

Forskere med erfaring på dette felt har længe vidst, at vurderingen er urealistisk lavt sat, og at det reelle tal for maximale forventede havniveaustigninger ved udgangen af dette århundrede må anses for at være væsentligt større.

Nu har en gruppe forskere et nyt bud: 2 meter!

Man kan ikke sige, at Klimapanelet er blevet underkendt med de nye resultater. Panelet har selv gjort opmærksom på, at der med en max-grænse på 59 centimeter kun var taget højde for de globale vandmassers udvidelse som følge af den globale opvarmning. På grund af mangel på præcis og sikker viden undlod Klimapanelet i 2004 at indregne såkaldt dynamisk tab af is fra polerne i sine prognoser, det vil sige udladning fra isbræer og regulær disintegration af isdække.

Der kan ikke laves en præcis risiko-vurdering af havniveaustigninger uden begge fænomener, hvilket klimapanelet højt og tydeligt gør opmærksom på i alle sine rapporter, som her i denne figur taget fra “IPCC Synthesis Report, Summary for Policymakers, February 2007” (pdf):

Projected global average surface warming and sea level rise at the end of the 21st century. Excluding future rapid dynamical changes in ice flow.

Projected global average surface warming and sea level rise at the end of the 21st century. Excluding future rapid dynamical changes in ice flow.

Hvad betyder det så?
For det første er det ikke sidste ord i den sag. Forskerne ved meget mere om dynamisk is-flow i dag i forhold til i 2004, og der kommer helt sikkert flere beregninger på bordet. Klimapanelet vil også på et tidspunkt komme med en mere komplet risikovurdering i forhold til havniveaustigninger.

Men det er da tankevækkende skræmmende, at vi ikke kan udelukke havniveaustigninger på flere meter om så kort tid som 90 år. Går det så galt, tilpasser vi os nok i Danmark, selvom det vil kræve massive investeringer og en lige så massiv ommøblering af kystnære værdier. Bemærk i øvrigt at Kystdirektoratets nye regler om byggeri i kystnære områder bygger på klimapanelets 59-centimeter-worst-case-scenarie, hvor man har lagt 10 centimeter til for at anlægge et konservativt skøn. Så mangler direktoratetet bare 131 centimeter for at komme på omdrejningshøjde – med virkeligheden …

Naturligvis står der endnu mere på spil mange andre steder i verden. Tænk bare på, hvad to meter havniveaustigning vil betyde i de enorme deltaområder i Ægypten, Banglash og Nigeria..

Ingeniøren har en god artikel om de nye resultater og det samme har New Scientist.