Sender ko-prutter os i varmehelvede?

ko

Ko-tekst: Muuuuuu! Øjjj, den var enorm. Kunne du lugte den? Foto: Keven Law, Flickr

Politiken.dk skriver (de citerer Børsens tillæg “Klima”) om et nyt superfoder, der skal få køer til at prutte mindre.

Danske forskere er ved at udvikle enzymer, der skal øge køers optagelse af foder, skriver Børsen Klima. Formålet er at få kvæget til at prutte og bøvse mindre, idet køernes udledning af metan udgør svimlende 4 pct. af Danmarks udslip af drivhusgasser.

Og hvad betyder det så for den globale opvarmning? Først er der lige lidt fejlretning. Metan udgør ikke 4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser, hverken målt tons eller det, man kalder “CO2-ækvivalenter”. Den seneste danske afrapportering(pdf) til FN om landets udledning af drivhusgasser omhandler 2005, og herfra tager vi for overblikkets skyld tallene i CO2-ækvivalenter (forklaring følger):

  • CO2 millioner tons: 48,973
  • Metan millioner topns: 5,635

Af det samlede danske bidrag til drivhuseffekten udgjorde metan ni procent i 2005.

Som drivhusgas virker metan kraftigere end CO2. Heldigvis indeholder atmosfæren ikke nær så meget af det, som for eksempel CO2. Her er en måde at opgøre atmosfærens metan og CO2-indhold:

  • Metan: 1745 liter for hver milliard liter luft
  • CO2: 384 liter for hver million liter luft

Metangasserne har en kraftig drivuseffekt i en kort periode, før de nedbrydes (10 år), mens CO2 har en svagere effekt som drivhusgas. Til gengæld er der overordentligt meget mere af det, og alt det CO2, vi udleder, bliver i atmosfæren som drivhusgas i mindst 100 år.

Når man opgør udledningen af de forskellige typer af drivhusgasser, opererer man for overblikkets skyld med “CO2-ækvivalenter”. Det vil sige at man i stedet for at angive faktiske tons udledt metan (det tal er er mindst 20 gange lavere end tallet for CO2-udledning) indregner metans virkningsgrad som drivhusgas. Det er på den baggrund at metanudledningen i 2005 skal læses: Der blev udledt lige så meget metan, som var det 5635 tons CO2.

I det samlede klimaregnskab fylder CO2 meget mere end metan. Men mange bække små … Naturligvis giver det god mening for landbruget at forske i foder eller andre kosttilskud, der kan binde mere metan på Jorden.

I øvrigt skrev Politiken.dk om samme emne sidste år, hvor de citerede en artikel fra juli 2007 i The Guardian. Her var det tyske forskere, der var i gang med at udvilke samme slags prut-standsene ko-piller, eller hvad man nu skal kalde dem.

Læs i øvrigt en metan-global opvarmning relateret skrækhistorie.