Dokumentation: Klimamodeller har ret

VIGTIGT NYT: En sammenlignende videnskabelig undersøgelse af 50 klimamodellers evne til at forudse fremtids-klimascenarier er netop blevet offentliggjort. Undersøgelsen dokumenterer, at især den seneste generation af klimamodeller (udviklet inden for de sidste ti år) er tilstrækkeligt nøjagtige, til at man kan basere politiske handleplaner på deres forudsigelser.

Pressemeddelelse fra Department of Meteorology at the University of Utah
Selve undersøgelsen (pdf).

Med andre ord dokumenterer forskningsresultaterne, at der er solid videnskabelig basis for at stole på FNs klimapanel.

Den seneste rapport fra FNs klimapanel bygger blandt andet sine forudsigelser og anbefalinger på resultater fra den nyeste generation af klimamodeller, som altså nu har fået en betydelig blåstempling.

Hvordan afgør man, om klimamodeller er troværdige eller ej? Ja, af indlysende årsager kan man ikke tjekke idag, om en klimamodels forudsigelser vedrørende klimaet i år 2050 holder stik. Det man gør for at kontrollere klimamodellernes nøjagtighed er at sætte dem til at simulere nutidens klima ud fra et sæt kendte forudsætninger.

Hvis vi skal tro på, hvad modellerne spår om fremtiden, er det ikke for meget forlangt, at de skal kunne simulere nutiden med en tilfredsstillende grad af nøjagtighed. Den nye undersøgelse har vurderet og sammenlignet 50 klimamodellers evne til at simulere nutiden, og konklusionen er, at især de nyeste modeller er så nøjagtige i deres forudsigelser, at resultatet kommer meget tæt på de faktiske observerede klimaforhold.

Det er både godt nyt og dårligt nyt. Dårligt fordi vi nu har yderligere dokumentation for, at der er grund til at være bekymret for alvorlige og måske katastrofale klimaforandringer i fremtiden. Det er godt nyt, fordi hjulene nu virkelig for alvor begynder at falde af den vogn, klimaskeptikerne har sat sig op i.

Skeptikerne sår som bekendt tvivl om, hvorvidt menneskets CO2-udledninger er hovedårsagen til den nuværende globale opvarmning. Men det ekstra polstringslag af troværdighed, som klimamodellerne nu har fået, gør det næsten umuligt at fastholde sådanne synspunkter. Fjerner man det vi ved om CO2-opvarmingseffekten fra klimamodellernes data, kan de nemlig ikke simulere nutidens klima korrekt.