Andesbjergenes gletchere: Se dem smelte


År efter år kan bønderne for foden af Ausangate-gletcheren se fundamentet for deres livsstil forsvinde. Se en video fra “gletcher-fronten” i Andesbjergene (publiceret af Verdensbanken):

Siden 1970 er 20 procent af gletcherne i Andesbjergene forsvundet, og afsmeltningen går stærkt, som man ser på videoen. Perspektiverne er temmelig skræmmende: 30 millioners menneskers vandforsyning er ved at forsvinde.

Hovedstæderne Quito, Ecuador, og La Paz, Bolivia får henholdvis 50 og 30 procent af deres vandforsyning fra gletcherafsmeltning, og der er flere afledte problemer.

De fleste lande i Andes-regionen er afhængige af vandkraft. Peru får 81 procent af sin energiforsyning fra vandkraft, for Colombias vedkommende er det 73 procent, Ecuador 72 procent og Bolivia 50 procent. Nedgangen i smeltevand giver milliardstore udgifter i energisektoren for alle landenes vedkommende, og paradoksalt nok er de løsninger, der opereres med ikke gode for klimaet.
Peru planlægger for eksempel at erstatte den tabte vandkraft med strøm fra nybyggede kulfyrede kraftværker.

Ligegyldig hvor meget man reducerer CO2-udledninger i de kommende år, er toget allerede kørt for en stor del af Andesbjergenes gletchere. De lavest liggende gletchere er formentig væk om 10 år. Kan man gøre noget alligevel? Ja, der er en række initiativer på tegnebrættet, og Verdensbanken finansierer løsninger:

Ifølge det uafhængige Environment News Service:

… development of alternative water supply sources, water demand management, and engineered water storage. Diversification of energy supplies, shifts to alternative crops and development of advanced irrigation systems also can help Andean communities adapt to climate change.